Wij

 “Wie één mens red, redt de wereld” (uit de Talmoed)

Onder het motto:  “Wie één mens red, redt de wereld”,  wil de “Stichting Love and Care for Zambia”  mee werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden in Zambia.

Wij willen het onderwijs ondersteunen,  “Onderwijs is de springplank naar succes in het leven” en we willen een bijdrage leveren om de gezondheidszorg te verbeteren, een betere gezondheidszorg betekent een hogere toekomstverwachting.

We sluiten, aan bij activiteiten van de lokale gemeenschappen in Zambia.  De bestaande contacten in Zambia zijn hierbij van groot belang. Zij geven aan waar de nood hoog is en ondersteuning gewenst.

De “Stichting Love and Care for Zambia” is gevestigd in de Gemeente Ommen.

adres:
Westerweg 19
7685PL Beerzerveld

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
G. Baan-Vinke (voorz.)
J. Brunink-Vinke (secr.)