Nieuwsbrief september 2011             

 Er is veel veranderd in Miloso. Dit kleine dorp in het Mkushi district van Zambia heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt:

  • In 2004 gingen er 400 kinderen naar de basisschool, nu zijn dat ongeveer 1000 kinderen.
  • De Health Post  is uitgebreid met een ruimte voor prenatale zorg en baby- en kinderzorg.
  • In het trainingscentrum (gebouwd in 2006) worden trainingen gegeven.
  • Het tuinbouwproject is uitgebreid en de veestapel is flink gegroeid. Hadden ze  in 2006 ongeveer 10 kippen, dat zijn er nu 100 met een tiental varkens en enkele geiten.
  • Het waterbassin (gegraven in 2006/2007) achter het hostel bij het trainingscentrum bewijst zijn dienst, er zijn dakgoten aangebracht en het regenwater wordt opgevangen  en gebruikt voor de tuin en de dieren.

Het is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast en trots de plaatselijke bevolking is over deze vooruitgang, waar ze zelf zo hard aan mee werken.

We ondersteunen het onderwijs van drie jongeren; Twee van hen ronden dit jaar de Highschool af.  Agnes is dit jaar gestart met de High school in Ndola, op de Highschool in Mkushi was geen plek (en ze hebben de beste studenten in Ndola geplaatst). Maar in januari kan ze met  het tweede jaar starten in Mkushi.

Ook op andere terreinen is er verbetering: de hobbelige zandweg naar Miloso is beter begaanbaar; de provincie heeft  elektriciteit aangelegd tot in het dorp; er zijn gesprekken geweest met het ministerie van onderwijs en in januari 2012 starten ze met de Highschool in Miloso.

Prachtige ontwikkelingen, maar nu nog verder…

In Miloso is er niemand met kennis van elektriciteit, hoe leg je dit aan in de Health Post, de school of het trainingscentrum.

Voor de start van de Highschool moeten ze investeren in schoolmaterialen, of ‘randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen bieden’, zoals we dat in Nederland noemen.

In week 43 en 44 gaan Egbert Baan en Bernard Feddes naar Miloso.  Ze gaan 8 à 10 mannen leren hoe zij de elektriciteit aan kunnen leggen naar en in de gebouwen. In de Health post kunnen ze dan de koelkast voor medicijnen gebruiken, is er licht als er ’s avonds of ’s nachts een bevalling is en het biedt in de toekomst mogelijkheden voor computergebruik in de Highschool.