Financiëel  verslag 2010

 

Inkomsten  
Donaties en giften €  875.00
Uitgaven
Kosten bankrekening 118.19
Kamer van koophandel 26.14
€ 600.00

 

Totaal inkomsten: € 875.00

Totaal uitgaven:    € 744.33

 

Saldo:   130.67